Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht die Drybagstore.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is of fouten bevat. Hoewel Drybagstore.nl haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Drybagstore.nl niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, die voorkomen uit het gebruik van deze website.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving. Drybagstore.nl spant zich ervoor in om deze website zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Aansprakelijkheid

Drybagstore.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door Drybagstore.nl en/of door/via derden aangeboden informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(en) of anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden en/of Drybagstore.nl

De website bevat (hyper)links die leiden naar websites buiten het domein van Drybagstore.nl, welke websites geen eigendom zijn van Drybagstore.nl. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Drybagstore.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van die websites.

Drybagstore.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Drybagstore.nl ziet af van welke aansprakelijk hoe ook genaamd.


Intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Drybagstore.nl of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Drybagstore.nl. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drybagstore.nl.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen van de website maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Drybagstore.nl is niet aansprakelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Op al onze overeenkomsten, offertes en op alle (overige) (rechts)handelingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
Powered by Lightspeed